MoreBricks Mod 1.6.4

http://img.mod-minecraft.net/Mods/Morebricks-mod.png

MoreBricks Mod 1.6.4

[OPIS POLSKI NA DOLE] MoreBricks Mod for Minecraft 1.6.4. First official update is here! Now including:

 • Ice Bricks
 • Snow Bricks
 • Sandstone Bricks
 • Dirt Bricks
 • Dirt-Gravel Bricks (must change name to Dirty Gravel Bricks in next update?)
 • Obsidian Bricks (if you want something resistant to creepers?) Planned:
 • Gravel Bricks
 • Some mobs maybe ?
 • Translations to Polish and maybe some other languages
 • And maybe more structures
 • Of course, more bricks in future
 • Of course, this mod for 1.7.2

Po polsku: MoreBricks Mod dla Minecrafta 1.6.4. Pierwsze oficjalne wydanie ju? jest! Zawiera:

 • Lodowe ceg?y
 • ?nie?ne ceg?y
 • Piaskowcowe ceg?y
 • Ziemne ceg?y
 • Ziemno-?wirowe ceg?y [tamta angielska nazwa brzmi ?le tylko po angielsku…]
 • Obsydianowe ceg?y [je?li chcecie co? odpornego na creepery]

Planowane:

 • ?wirowe ceg?y
 • By? mo?e jakie? moby
 • T?umaczenie na j?zyk polski i by? mo?e jeszcze inne
 • By? mo?e jakie? struktury (wiecie, typu piramida etc.)
 • I na pewno wi?cej cegie? w przysz?o?ci
 • No i oczywi?cie nied?ugo ten mod dla 1.7.2

Download MoreBricks Mod 1.6.4

For 1.6.4

http://dl.mod-minecraft.net/download.php?file=a5a29a97d4c02fd17e25910e6b1979db

Author: czolgista_kubus

 

Related Posts